Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, टिकापुर, कैलाली

टीकापुर-१ कैलाली

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, टिकापुर, कैलाली

टीकापुर-१ कैलाली

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको दोश्रो चौमासिक प्रगति विवरण