Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, टिकापुर, कैलाली

टीकापुर-१ कैलाली

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, टिकापुर, कैलाली

टीकापुर-१ कैलाली

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 शंकर बहादुर विष्ट शंकर बहादुर विष्ट उप सचिव कार्यालय प्रमुख 9858423423
2 जयराज ढुङगाना जयराज ढुङगाना नायब सुब्बा नागरिकता शाखा 9848430188
3 तारामणी डगौरा तारामणी डगौरा नायब सुब्बा राहदानी शाखा/मुद्दा 9848724941
taramaniratgaiya23@gmail.com
4 मिन बहादुर बटाला मिन बहादुर बटाला लेखापाल लेखा 9849632186
batalamin1@gmail.com
5 प्रेम बहादुर थारु प्रेम बहादुर थारु खरिदार प्रतिलिपि शाखा 9848127080
6 खुसीराम चाैधरी खुसीराम चाैधरी सेवा करार कम्प्युटर शाखा 9848656387
7 राजेश बहादुर डगाैरा थारु राजेश बहादुर डगाैरा थारु सेवा करार प्रतिलिपि शाखा 9868862182
8 मन्जु पुरी मन्जु पुरी सेवा करार नागरिकता शाखा 9804541152
9 भरत बहादुर खड्का भरत बहादुर खड्का कार्यालय सहयोगी प्रतिलिपि शाखा 9868401924