Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, टिकापुर, कैलाली

टीकापुर-१ कैलाली

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, टिकापुर, कैलाली

टीकापुर-१ कैलाली

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 राम बहादुर कुरुम्वाङ राम बहादुर कुरुम्वाङ कार्यालय प्रमुख 9868283333
2 महेशबहादुर वम महेशबहादुर वम शाखा अधिकृत 9858423423
3 धर्मराज खत्री धर्मराज खत्री नायब सुब्बा राहदानी शाखा/मुद्दा 9849722170
dharmakc5@gmail.com
4 जयराज ढुङगाना जयराज ढुङगाना नायब सुब्बा नागरिकता शाखा 9848430188
5 मिन बहादुर बटाला मिन बहादुर बटाला लेखापाल लेखा 9849632186
batalamin1@gmail.com
6 प्रेम बहादुर थारु प्रेम बहादुर थारु खरिदार प्रतिलिपि शाखा 9848127080
7 खुसीराम चाैधरी खुसीराम चाैधरी सेवा करार कम्प्युटर शाखा 9848656387
8 राजेश बहादुर डगाैरा थारु राजेश बहादुर डगाैरा थारु सेवा करार प्रतिलिपि शाखा 9868862182
9 मन्जु पुरी मन्जु पुरी सेवा करार नागरिकता शाखा 9804541152
10 भरत बहादुर खड्का भरत बहादुर खड्का कार्यालय सहयोगी प्रतिलिपि शाखा 9868401924