Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, टिकापुर, कैलाली

टीकापुर-१ कैलाली

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, टिकापुर, कैलाली

टीकापुर-१ कैलाली

राम बहादुर कुरुम्वाङ

  • राम बहादुर कुरुम्वाङ

राम बहादुर कुरुम्वाङ


राम बहादुर कुरुम्वाङ
कार्यालय प्रमुख

पद कार्यालय प्रमुख
श्रेणी रा.प.द्वितीय
सम्पर्क 9868283333
बहाल मिति २०७८ बैशाख २