Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, टिकापुर, कैलाली

टीकापुर-१ कैलाली

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, टिकापुर, कैलाली

टीकापुर-१ कैलाली

नव राज चाैधरी


नव राज चाैधरी


नव राज चाैधरी
कम्प्युटर अपरेटर

शाखा कम्प्युटर शाखा
पद कम्प्युटर अपरेटर
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल cnavraj9@gmail.com
सम्पर्क 9848493601
ठेगाना मसुरीयाकैलारी गा.पा. 6, कैलाली
कार्य अवधि २०७६ श्रावण २२ - २०७७ माघ २५