Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, टिकापुर, कैलाली

टीकापुर-१ कैलाली

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, टिकापुर, कैलाली

टीकापुर-१ कैलाली

धर्मराज खत्री


धर्मराज खत्री


धर्मराज खत्री
नायब सुब्बा

शाखा राहदानी शाखा/मुद्दा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल dharmakc5@gmail.com
सम्पर्क 9849722170
ठेगाना Lamkichuha 2, कैलाली
बहाल मिति २०७७ चैत्र १