Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, टिकापुर, कैलाली

टीकापुर-१ कैलाली

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

हिरालाल चौधरी

  • हिरालाल चौधरी

हिरालाल चौधरी


हिरालाल चौधरी
कार्यालय प्रमुख

पद कार्यालय प्रमुख
श्रेणी रा.प.द्वितीय
बहाल मिति N/A