नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
ईलाका प्रशासन कार्यालय ,
टिकापुर कैलाली


  कार्यालय परिचय

कार्यालय परिचय

टिकापुरका जनतालाई प्रशासनका काम कारबाही सहज तवरले सम्पादन हुन र जनताले आफ्नै घर आगनमा सार्वजनिक सेवा सुबिध प्राप्त गरुन भनेर बि स २०४८ साल मा ईलाका प्रशासन कार्यालय, टिकापुरमा स्थापना भएको हो । यस मतहतमा ३ वटा नगर पलिका र २ वटा  गाउँपािलका  कार्यालय रहेका छन ।

क) नगरपालिकाहरु

१ टिकापुर       २ भजनी       ३ लम्की चुहा  

ख) गाबिस‍‍हरु

१ जानकिनगर  गाउँपािलका  २  जोशिपुर  गाउँपािलका    

 

 • राहदानी प्रकृया अब टिकापुर बाट --

  राहदानी प्रकृया अब टिकापुर बाट कैलालीको पूर्बी क्षेत्रमा पर्ने ईलाका प्रशासन कार्यालय टिकापुरबाट अब देखी राहदानिको काम सुरु भएको छ । 2072 पौष १ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारि श्रीमन मोहन बहादुर चापागाइ को प्रमुख आतित्यथामा भएको शुभरम्भ कार्यक्रममा बिसिस्ठ अतिथी शाहअएक प्रमुख जिल्ला अधिकारि उदय बहादुर सिङ रहनु भएको थियो । ईलाका प्रशासन प्रमुख सुमन धितालको सभापतित्वमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा यहाँ स्थित राजनीतिक दलका प्रमुख्,कार्यालय प्रमुख,बुध्धिजिबी, पत्रकार लगायता सर्बसाधारण को उपस्थितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारिज्युले ब्यनर खोली राहदनी बितरन कार्यको सुव्हरम्भ गर्नु भएको थियो ।  

 • बजार अनुगमन सम्पन्न --

  बजार अनुगमन सम्पन्न ईलाका प्रशासन कार्यालय टिकापुरका कार्यालय प्रमुख श्री सुमन धिताल्को धितालको नेत्रित्वमा टिकापुर नगर पालिका, ईलाका प्रहरी कार्यालय, कृषि कार्यालय र उधोग बाणिज्य संघ को टोलिले माछा पसल्,मासु पसल्,खाध्य पसल्,मेडिकल्,फेन्सी स्टोर्,खाजा नास्ता तथा किरना पसलको अनुगमन गरेको छ । मुल्य सुची राख्न लगाउने , दर्ता गराउन लगाउने , सर सफाई गर्न लगाउने खान अयोग्य समान हटाउन लगाई फेरी गल्ती दोहोर्याउनेलाई कारबाही गर्ने गरी छोडिएको छ ।  

 • शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम सम्पन्न --

  ईलाका प्रशासन कार्यालय टिकापुरको आयोजनामा मिती २०७२ साल असोज २९ गते शुक्रबारका दिन टिकापुर नगर उधोग बणिज्य संघको हलमा दशै, तिहार तथा छ ट प्रबको अवसरमा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । ईलाका स्थित सरकारी कार्यालयका प्रमुख,सुरक्षा निकायका प्रमुख,राजनैतीक पार्टीका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, गैर सरकारी सस्थाका प्रमुख,नागरिक समाजका अगुवा, बैङ तथा बित्तिय सस्थका प्रमुख तथा पत्रकारअहरुको उपस्थितिमा सम्पन्न उक्त शुभकामना कार्यक्रमा ईलाका प्रशासन कार्यालयका प्रमुख श्री सुमन धितालको अध्यक्षतमा सम्पन्न कार्यक्रमको सन्चालन ना सु डम्बर खड्काले गर्नु भएको थियो ।

 • नेपाली सेनालाई जग्गा प्राप्त --

  २०७२ साल असोज १५ गतेको टिकापुर नगर बिकास समितिको निर्णय अनुसार नेपाली सेनालाई पार्क रोडमा १५ बिगाह जग्गा दिने निर्णय भएको छ ।

 • प्रेस बिज्ञ्यप्ती --

  १ कैलाली िजÐलाका तपिसलका ÖथानहŁमा केही िदन दखी े कÉयर् ूर िनषेधाज्ञा जारी गिरएकोमा उक्त ÖथानहŁमा हु नसक्नेसÌभािवत घटना तथा अराजक गितिविधहŁ िनयÆत्रण गनर् तपिसलको Öथानमा Öथानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा ३ बमोिजम अकō आदशे नभएसÌमका लािग िमित २०७२।६।१३ गतेबाट िदनमा िबहान ६ बजेदखी े बेलका ु ६ बजसÌम े िनषेधाज्ञा र सोही ऐनको दफा ६ क बमोिजम अकō आदशे नभएसÌमका लािग िमित २०७२।६।१३ गतेबाट िनषेधाज्ञा बाहके अÆय समयमा कÉयर् ूआदशे जारी गनेर्। तपिसल  टीकापर ु न.पा., मनुवा ु , नारायणपर ु, जोशीपर ु, दगŐली ु गा.िव.स.हŁ, भजनी ित्रशक्ती न.पा (सािवकको खैलाड गा.िव.स. बाहके )© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय